Projekt viiakse ellu, et leida efektiivseid lahendusi opetajate ja koolitajate ametioskuste parandamiseks
ja mooduloppe tutvustamiseks kutsehariduses. Projekti eesmärk on huviliste abistamine ja
noustamine kvaliteetse mooduloppekava leidmisel ja koostamisel. Samuti kogutakse ja
avaldatakse projekti käigus informatsiooni Poola ja teiste Ida-Euroopa riikide kutsehariduse
ja koolitusvoimaluste kohta.

EMCET-2 (No. PL/2005/B/P/PP/174021) projekti rahastab Leonardo da Vinci programmi raames
Euroopa Komisjon ning projekti koordinaator on Radomi Jätkusuutlike Tehnoloogiate Instituudi
Riiklik Uurimisinstituut (Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute)
koostöös veel 10 institutsiooniga 10-st Euroopa riigist.


project presentation
Kontakt Saada küsimus Sisukord Kodulehekülg viimati uuendatud: 15.10.2008 (C) ITeE PIB Radom 2006