Σχετικά με το έργο Σύμπραξη Προϊόντα Διάδοση Δύκτια Βάση δεδομένων Πρόσθετες συνδέσεις Επικοινωνία

Δημιουργία και υπόβαθρο του έργου
Σκοποί και εργασίες του έργου
Εποφελούμενες ομάδες
Προβλεπόμενα αποτελέσματα

ΕΠΟΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

  1. Δάσκαλοι, καθηγητές και εκπαιδευτές
  2. Εμπειρογνώμονες και ερευνητές διδασκαλικής/εκπαιδευτικής μεθοδολογίας
  3. Σχεδιαστές προγραμμάτων σπουδών και διδακτικών υλικών
  4. Εκπαιδευτικές υπηρεσίες και άλλοι προμηθευτές κατάρτισης σε θεματικές ενότητες
  5. Εκπαιδευτική διοίκηση και υπηρεσίες υποστήριξης
  6. Παιδαγωγικοί επόπτες και ρυθμιστές, φορείς αγοράς εργασίας
  7. Φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης
Επικοινωνία Στείλτε ερώτηση Χάρτι ιστοχώρου Αρχική σελίδα                          (C) ITeE PIB Radom 2006