Σχετικά με το έργο Σύμπραξη Προϊόντα Διάδοση Δύκτια Βάση δεδομένων Πρόσθετες συνδέσεις Επικοινωνία

Παρουσιάσεις
Δημοσιεύσεις
Εργαστήρια
Σεμινάρια και συνέδρια
Άλλες μορφές

ΔΙΑΔΟΣΗ

Ο στόχος της στρατηγικής διάδοσης του EMCET-2 είναι όχι μόνο η απλή διανομή των προϊόντων και άλλων πόρων του έργου αλλά, πιο σημαντικά, η χρήση των ερευνητικών εκβάσεων με σημαντικούς τρόπους από εκείνους που ψάχνουν για τέτοιες πληροφορίες. Θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα σχέδια διάδοσης που προετοιμάζονται από όλους τους εταίρους. Οι στόχοι της στρατηγικής διάδοσης είναι:
  1. να περιλάβει στο έργο τις ομάδες-στόχους και οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο από την αρχή και σε όλη τη διάρκεια του έργου,
  2. να παραγάγει τα τελικά προϊόντα που ικανοποιούν πραγματικά τα αιτήματα ή/και τα συμφέροντα των ομάδων-στόχων,
  3. να προωθήσει το έργο EMCET-2 και τις εκβάσεις του μέσω του ιστοχώρου, καθώς επίσης και με την επεξεργασία του πληροφοριακού υλικού (φυλλάδια, αφίσες, ενημερωτικά δελτία, κ.λπ.),
  4. να διαδώσει την τεχνογνωσία του έργου και των προϊόντων του σε έναν μεγάλο αριθμό χρηστών και ενδιαφερόμενων οργανώσεων.
Επικοινωνία Στείλτε ερώτηση Χάρτι ιστοχώρου Αρχική σελίδα                          (C) ITeE PIB Radom 2006