Σχετικά με το έργο Σύμπραξη Προϊόντα Διάδοση Δύκτια Βάση δεδομένων Πρόσθετες συνδέσεις Επικοινωνία

EMCET - 1
EMCET - 2

EMCET - 1

 1. Ο ιστοχώρος – ήταν μια πλατφόρμα επικοινωνίας για τη συστηματική υποστήριξη για τα μέλη του πολωνικού και ευρωπαϊκού δικτύου προμηθευτών εκπαίδευσης με θεματικές ενότητες και άλλων πελατών ενδιαφερόμενων στο θέμα της ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών με θεματικές ενότητες για την αγορά εργασίας. Η τελική έκδοση του ιστοχώρου είχε μια δίγλωσση διεπαφή (πολωνικά και αγγλικά) με την πρόσβαση στη βάση δεδομένων EMCET, η οποία διαιρέθηκε σε ευρέως προσιτό μέρος και μέρος περιορισμένης πρόσβασης για τα μέλη και τα δίκτυα της σύμπραξης, καθώς επίσης και για τους ανθρώπους που ρώτησαν το διαχειριστή (ITeE) για έναν κωδικό πρόσβασης στους extranet πόρους.

 2. Η βάση δεδομένων, που στηρίζεται σε πλατφόρμα ORACLE, ήταν προσιτή από τον ιστοχώρο. Υπήρξαν δέκα ενότητες πληροφοριών στη δομή της βάσης δεδομένων.

  • Προγράμματα σπουδών με θεματικές ενότητες - βασικά στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης, κυρίως στον τομέα των ICT,
  • Κέντρα κατάρτισης - βασικά στοιχεία σχετικά με κέντρα, τα οποία παρέχουν κατάρτιση με θεματικές ενότητες στην Πολωνία και σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ,
  • Γλωσσάριο όρων - εξηγήσεις των ορισμών και των εννοιών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με θεματικές ενότητες καθώς επίσης και των ICT
  • Επαγγελματική βιβλιογραφία και δημοσιεύσεις - πληροφορίες για τις επαγγελματικές δημοσιεύσεις και τη βιβλιογραφία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με θεματικές ενότητες
  • Οι πόροι Διαδικτύου - πληροφορίες για τους ιστοχώρους που σχετίζονται με το προφίλ της βάσης δεδομένων EMCET.
  • Εκπαιδευτικές τεχνολογίες και παραδείγματα καλής πρακτικής - περιγραφές των μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης και παραδείγματα καλών πρακτικών που συστήνονται για τη χρήση στη κατάρτιση με θεματικές ενότητες
  • Προσδιορισμός αναγκών εκπαίδευσης - μέθοδοι και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό αναγκών εκπαίδευσης
  • Σχέδιο των προγραμμάτων σπουδών με θεματικές ενότητες - μεθοδολογίες σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών με θεματικές ενότητες και δείγματα των πρότυπων προγραμμάτων σπουδών
  • Επαγγελματικά πρότυπα προσόντων - περιγραφές των προτύπων προσόντων στον τομέα των ICT
  • Πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων - περιγραφές των προγραμμάτων σπουδών με θεματικές ενότητες και των διαδικασιών πιστοποίησης ιδρύματος κατάρτισης για τις ανάγκες του δικτύου.


 3. Δημοσίευση – Training Needs Assessment. Practical Methods and Tools ISBN 92-9049-390-9

 4. Δημοσίευση - Modular Vocational Education and Training for the Labour Market ISBN 83-7204-349-3

 5. Δημοσίευση European Bank for the Development of Modular Curricula and Educational Technologies - Integration and Co-operation in the Area of Culture and Education ISBN 83-7204-350-7

 6. Πρόγραμμα και υλικά κατάρτισης με θεματικές ενότητες Needs analysis, designing and evaluation of modular training

 7. Ένα πρόγραμμα σπουδών για εξειδικευμένες σπουδές (mechatronics) στην εξειδικευμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 8. κπαιδευτικά πακέτα για εκπαιδευτές και εκπαιδεύομενους στις εξειδικευμένες σπουδές (mechatronics) στην εξειδικευμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 9. Οργανωτική δομή Polish Network of Modular Education (PNME)

 10. Οργανωτική δομή European Network of Modular Training Providers ENMTP

 11. Παράδειγμα καλής πρακτικής Promotion of Competence Centre Model

 12. Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές και δασκάλους στον τομέα των ICT

 13. Το πρότυπο πιστοποίησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των προγραμμάτων σπουδών κατάρτισης με θεματικές ενότητες
Επικοινωνία Στείλτε ερώτηση Χάρτι ιστοχώρου Αρχική σελίδα                          (C) ITeE PIB Radom 2006