Σχετικά με το έργο Σύμπραξη Προϊόντα Διάδοση Δύκτια Βάση δεδομένων Πρόσθετες συνδέσεις Επικοινωνία

EMCET - 1
EMCET - 2
Publication

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Best practices

Estonia - Kuressaare Vocational School
France - GRETA Network
Greece - Entrepreneurship I, Training course
Greece - Programmes of further training to modernise and upgrade provided services
Hungary - Human Resource Development Operational Program
Italy - Modular Training Courses of the Province of Pesaro and Urbino
Poland - Polish Network of Modular Education
Poland – Training of numerical controlled machine tool operator
Slovenia - Module based vocational education programmes
Spain - Modular Training in Spain_FGUVA experience
Switzerland - Initial and further vocational training in ICT sector
United Kingdom - Learndirect
United Kingdom - Project STAR, Transport for LondonDescription of modular approach in partner countries

PDF

Estonia - Modular education and training
France - Modular education and training
Germany - Modular education and training
Greece - Modular education and training
Hungary - Modular education and training
Italy - Modular education and training
Poland - Modular education and training
Slovenia - Modular education and training
Spain - Modular education and training
Switzerland - Modular education and training
United Kingdom - Modular education and training

Presentations (Power Point)

Estonia - Modular education and training
France - Modular education and training
Germany - Modular education and training
Italy - Modular education and training
Slovenia - Modular education and training
Spain - Modular education and training
United Kingdom - Modular education and training


Requirements of qualifications for modular training trainer

Estonia - Standard Adult educator
France - Functionas of a trainer
Germany - Professional standards for vocational training specialists
Greece - Professional tasks and skills for modular training trainer
Hungary - Training VET teachers and trainers
Italy -Training trainer in Italy
Poland - Standard – lecturer at courses
Slovenia - Vocational teacher competencies
Switzerland - Training traner in Switzerland
United Kingdom - Standards for teachers
Modular training trainer – final report
Modular training trainer – questionnaire


ModENet documentation

Business Plan
ModENet constitution
ModENet specification
Report on ModENet
Επικοινωνία Στείλτε ερώτηση Χάρτι ιστοχώρου Αρχική σελίδα                          (C) ITeE PIB Radom 2006