Σχετικά με το έργο Σύμπραξη Προϊόντα Διάδοση Δύκτια Βάση δεδομένων Πρόσθετες συνδέσεις Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Δύκτιο
Πολωνικό Δύκτιο Εκπαίδευσης με Υπομονάδες
Χώρος για άλλα εθνικά δύκτια
Φόρουμ

Προέλευση του Δικτύου Εκπαίδευσης με Θεματικές Ενότητες

Η ιδέα του διορισμού ενός Δικτύου Εκπαίδευσης με Θεματικές Ενότητες (ModENet) ήταν το αποτέλεσμα του έργου Leonardo da Vinci No PL/00/B/F/PP/140.179 "THE EUROPEAN BANK FOR MODULAR CURRICULA AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES DEVELOPMENT - EMCET de Bank". Εκτελέσθηκε το 2000-2003 σε συνεργασία 7 ιδρυμάτων: Institute for Terotechnology in Radom – συντονιστής έργου, FESTO Didactic Πολωνία, Upper Silesian Educational Centre, Technical School Complex in Mikolow Πολωνία, International Training Centre of the International Labour Organization Τορίνο Ιταλία, Cambridge Professional Development Cambridge Ηνωμένο Βασίλειο, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Brussels, Βέλγιο. Τα προαναφερθέντα ιδρύματα ήταν ιδρύοντας μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προμηθευτών Εκπαίδευσης με Θεματικές Ενότητες. Δυστυχώς, λόγω των οργανωτικών και νομικών ζητημάτων το δίκτυο δεν θα μπορούσε να στηριχθεί μετά από το τέλος του έργου. Ο συντονιστής υπέβαλε αίτηση για τη συνέχεια του έργου για να συγκροτίσει τυπικά το δίκτυο.

Το Δίκτυο Εκπαίδευσης με Θεματικές Ενότητες (ModENet) υποτίθεται να είναι εθελοντική ένωση των ιδρυμάτων που ενεργούν προς όφελος της προώθησης και της ανάπτυξης της ιδέας της επαγγελματικής εκπαίδευσης για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και για να διαδώσουν τις καλές πρακτικές μέσα στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση νέων λύσεων και εκπαιδευτικών τεχνολογιών. ModENet θα είναι μια κοινή πλατφόρμα για:
  1. ανταλλαγή των εμπειριών μεταξύ των μελών του;
  2. μεθοδολογικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη της τράπεζας δεδομένων;
  3. εξασφάλιση ποιότητας των νέων προϊόντων και υπηρεσιών για τα μέλη του δικτύου και άλλους εξωτερικούς πελάτες (άτομα, εκπαιδευτές, δάσκαλοι, εργοδότες, τοπικά γραφεία εργασίας, τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς - υποψήφιοι για μέλη).
Επικοινωνία Στείλτε ερώτηση Χάρτι ιστοχώρου Αρχική σελίδα                          (C) ITeE PIB Radom 2006