Σχετικά με το έργο Σύμπραξη Προϊόντα Διάδοση Δύκτια Βάση δεδομένων Πρόσθετες συνδέσεις Επικοινωνία

Σύμπραξη

Name of the institution Centre de Ressources et d'Initiatives pour l'International Centre International d'Etudes Pdagogiques

Name in English The Resource and Initiative Unit for International Co-operation The Center for International Educational programs

Contact details of institution Plaza Santa Cruz 5, bajo
Spain
+34 983 184619
+34 983 423633
www.cr2i.com

General information
Το CR2i είναι ένα συγκεκριμένο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας υπεύθυνο για την προώθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων και τη χρηματοδότηση με τους διαφορετικούς φορείς και δομές του εκπαιδευτικού συστήματος, και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην κατάρτιση ενηλίκων, και ειδικότερα μέσα στο δίκτυο GRETA

Μέσα στο κέντρο για τα Διεθνή Εκπαιδευτικά Προγράμματα, το CR2i διευθύνει τα διεθνικά προγράμματα που συγκεντρώνουν πολυάριθμους συνεργάτες: δίκτυα κατάρτισης, επιχειρήσεις, οργανώσεις εμπορικών τομέων, ενώσεις, κοινωνικοί εταίροι, και δομές τοπικής κυβέρνησης. Αυτά τα προγράμματα επιτρέπουν τη συγκέντρωση εμπειρίας, τη διάδοση καινοτόμων πρακτικών και την προώθηση των ανταλλαγών και των μορφών σύμπραξης μεταξύ ομάδων που εργάζονται για να αντιμετωπίσουν τις κοινές περιοχές προβλημάτων στους τομείς της εκπαίδευσης και τη δια βίου μάθηση.

Το CR2i αποτελεί την εστίαση στα ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα της Greta ή την ακαδημαϊκή αντιπροσωπεία για στην κατάρτιση στον χώρο εργασίας. Έτσι επιτρέπει την αμοιβαιότητα της γνώσης και ευνοεί τις συνεδριάσεις μεταξύ των ομάδων που εργάζονται σε κοινά προβλήματα. CR2i θα φροντίσει: Συγκέντρωση των στοιχείων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες - Καθορισμός των προτύπων για τη βάση δεδομένων - Καθορισμός των κριτηρίων για την ανάπτυξη της σειράς μαθημάτων εκμάθησης - Ανάπτυξη του προτύπου των σειρών μαθημάτων εκμάθησης - Προγραμματισμός των προτύπων για την πιστοποίηση των ικανοτήτων - Καθορισμός των προτύπων για τις διαδικασίες ε-εκμάθησης - Επισήμανση των ομάδων δειγμάτων για τη δοκιμή - Επικύρωση των προτύπων πιστοποίησης ικανότητας - Οργάνωση ενός εργαστηρίου - Διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Το τμήμα πόρων του CR2i leitoyrgeòi ως κέντρο τεκμηρίωσηw και πληροφόρησης, για να βοηθήσει με τη διευθέτηση, τη διεξαγωγή, την αξιολόγηση και τη διάδοση των ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν τους φορείς και τις δομές συνδεδεμένες με το Υπουργείο Παιδείας.
Το τμήμα πόρων διεξάγει συστηματικές δραστηριότητες ελέγχου πληροφοριών, συλλέγοντας συνεχώς, αναλύοντας, επεξεργάζοντας και ενημερώνοντας στοιχεία που διαδίδονται έπειτα κυρίως στην κατεύθυνση του δικτύου GRETA, για να βοηθήσει τους Συμβούλους Εκπαίδευσης Ενηλίκων να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική και τα προγράμματα κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι διάφορες πληροφορίες που παράγονται τακτικά:
  • Ένα διμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο "Euro-briefing".
  • Οι συνόψεις "Information-Watch" σε κάθε νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, μαζί με τις περιλήψεις των ουσιαστικών εγγράφων.
  • Θεματικά αρχεία στην κατάρτιση στην Ευρώπη ως τμήμα της σειράς "CR2i Memo".
  • Ένας πρακτικός οδηγός με τίτλο "European fundings and Lifelong Training" σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τη χρηματοδότησή τους, που παρουσιάζονται με μορφή άλμπουμ που περιέχει 250 κάρτες πληροφοριών που είναι επίσης διαθέσιμος σε CD-ROM και ενημερώνεται τακτικά στον ιστοχώρο CR2i.
  • Ένα γλωσσάριο για τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων που αφιερώνεται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Contact person Maria-Edwige RUDOWSKI
Tel : + 33 1 45 07 69 28
Mob : + 33 6 80 71 90 63
rudowski@cr2i.com

Thomas POPOVAC
Tel : + 33 (0)1 45 07 69 51
popovac@cr2i.com

Επικοινωνία Στείλτε ερώτηση Χάρτι ιστοχώρου Αρχική σελίδα                          (C) ITeE PIB Radom 2006