Σχετικά με το έργο Σύμπραξη Προϊόντα Διάδοση Δύκτια Βάση δεδομένων Πρόσθετες συνδέσεις Επικοινωνία

Σύμπραξη

Name of the institution Center Republike Slovenije za poklicno izobraevanje

Name in English Centre of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training (CPI)

Contact details of institution Ob eleznici 16, 1000 Ljubljana
Slovenia
+ 386 1 5864 200
+ 386 1 5422 045
info@cpi.si
www.cpi.si/

General information
Το κέντρο μελετά τις αναπτυξιακές τάσεις στις αγορές εργασίας και προετοιμάζει σχεδιαγράμματα επαγγελμάτων και επαγγελματικά πρότυπα βασισμένα στις ικανότητες που αποτελούν τη βάση για την προετοιμασία εκπαιδευτικών προγραμμάτων της επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης και για την πιστοποίηση των εθνικών επαγγελματικών προσόντων. Το κέντρο αναπτύσσει μεθοδολογίες και προετοιμάζει σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα σε θεματικές ενότητες για βραχυπρόθεσμη, δευτεροβάθμια, καθώς επίσης και μετα δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση. Άλλες βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τον έλεγχο και η εισαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η αξιολόγηση των διαγωνισμών αποφοίτησης και του επαγγελματικού Matura καθώς επίσης και η ανάπτυξη των νέων συστηματικών και διδακτικών εννοιών γνώσης, εκμάθησης και διδασκαλίας. Σημαντικές εργασίες του κέντρου περιλαμβάνουν τη μόνιμη εκπαίδευση και κατάρτιση των δασκάλων, των επαγγελματιών και των συμβούλων στην επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση και τη παροχή τεχνικής υποστήριξης και καθοδήγησης στους προμηθευτές της επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης. Το κέντρο ενθαρρύνει και συντονίζει διαφορετικά αναπτυξιακά και καινοτόμα προγράμματα στις επαγγελματικές και τεχνικές σχολές, προτείνει τα προγράμματα για τον εξοπλισμό των σχολείων, και σε συνεργασία με τους εκδότες, αναπτύσσει το σύγχρονο διδακτικό υλικό και η τεχνολογία εκμάθησης.
Εθνική επαγγελματική κατάρτιση προσόντων:
 • Παραγωγή οδηγιών και συστάσεων μέσα στην ανάπτυξη της κατάρτισης για την επιστροφή στην αγορά εργασίας
 • Σχεδιάζει τυποποιημένα προγράμματα διδασκαλίας κατάλληλα για όλους τους εκπαιδευόμενους στην Ευρώπη
 • Παροχή συμβουλών σε μεθοδολογικά και διδακτικά ζητήματα
 • Υιοθέτηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και ανάλυση των δυνατοτήτων να περιληφθούν στα επαγγελματικά πρότυπα στο τέλος της διάρκειας προγράμματος
 • Προώθηση των ανταλλαγών εμπειριών και καλής πρακτικής
 • Κατάρτιση εκπαιδευτικών
 • Κατάρτιση για τους συμβούλους για τους νέους
 • Συμμετοχή στις διεθνικές συνεδριάσεις των εταίρων
Τακτικές δημοσιεύσεις:
 • Οδηγός CPI
 • Κατάλογος των σχολικών βιβλίων
 • Το περιοδικό Spodbude (Κίνητρα)
Περιστασιακές δημοσιεύσεις:
 • Αναθεώρηση CPI (Δέκατος επέτειος CPI)
 • Γλωσσάριο για VET
 • Δουλεύοντας για τον εαυτό μου

Contact person Mojca Polak
Head of international office
Mojca.polak@cpi.si
Phone: +386 1 5864 259
Fax: +386 1 5422 045
Urka Marenti
urska.marentic@cpi.si
Phone: +386 1 5864 249
Επικοινωνία Στείλτε ερώτηση Χάρτι ιστοχώρου Αρχική σελίδα                          (C) ITeE PIB Radom 2006