Σχετικά με το έργο Σύμπραξη Προϊόντα Διάδοση Δύκτια Βάση δεδομένων Πρόσθετες συνδέσεις Επικοινωνία

Σύμπραξη

Name of the institution Ufficio Studi e Ricerche Fondazione Ecap

Name in English Study and research office Ecap Foundation

Contact details of institution Via Industria - 6814 Lamone-Lugano,
Svizzera Suisse
+41 91 6042030
+41 91 6042031
fbignami@ecap.ch
www.ecap.ch
www.funge.uva.es

General information
Το Ίδρυμα ECAP είναι μη κερδοσκοπικό φιλανθρωπικό ινστιτούτο για την εκπαίδευση ενηλίκων και την έρευνα, που ιδρύθηκε από το ιταλικό εργατικό συνδικάτο CGIL. ECAP είναι ενεργό στην Ελβετία από το 1970. Το 1984, το ινστιτούτο έγινε νόμιμα ένα ίδρυμα, συμμετέχθηκε σε μια συμφωνία συνεργασίας με την Ελβετική Ομοσπονδία Συνδικάτων (SGB/USS) και κατόπιν με την ισπανική ένωση Comisiones Obreras καθώς επίσης και την πορτογαλική ένωση CGTP.

Στόχοι
Οι δραστηριότητες του ιδρύματος είναι προσανατολισμένες προς την υποστήριξη των αξιών αλληλεγγύης και του βασικού δικαιώματος στην εκπαίδευση. Ο στόχος του είναι να προωθήσει την εκπαίδευση και την κατάρτιση για τους νέους και τους ενήλικες, ειδικά για τους μετανάστες και τους μη-καταρτισμένους εργαζομένους στην Ελβετία, προκειμένου:

 • να υποστηρίξει την ιδιωτική και επαγγελματική ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνία μας
 • να προωθήσει την απόκτηση και την ενίσχυση των γνωστικών μέσων και της γνώσης που είναι χρήσιμα για μια αυτόνομη και αρμόδια ζωή στη σύγχρονη κοινωνία μας.


 • Δραστηριότητες
  Οι δραστηριότητές μας, που συνδέονται με τη αναζήτιση και την επίτευξη των στόχων του ιδρύματος, κατά συνέπεια περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς:

 • Γενική εκπαίδευση, γλώσσα και επαγγελματική κατάρτιση για τους ξένους εργαζομένους που ζουν στην Ελβετία
 • Κατάρτιση των εκπαιδευτικών εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς επίσης και των πολιτιστικών και γλωσσικών μεσολαβητών
 • Έρευνα για τις ανάγκες εκπαίδευσης και για τα κοινωνικά αποτελέσματα της εκπαίδευσης
 • Προγραμματισμός, εφαρμογή και αξιολόγηση των νέων εκπαιδευτικών προτύπων
 • Συμμετοχή και προώθηση των διασυνοριακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 • Οργάνωση διασκέψεων και σεμιναρίων σπουδαστών
 • Δημοσίευση της έρευνας, των δοκίμιων και των διδακτικών υλικών


 • Contact person Filippo Bignami
  tel +41 91 6042035;
  Mail fbignami@ecap.ch
  Furio Bednarz
  tel +41 91 6042034
  Fax +41 91 6042031
  Mail fbednarz@ecap.ch
  Επικοινωνία Στείλτε ερώτηση Χάρτι ιστοχώρου Αρχική σελίδα                          (C) ITeE PIB Radom 2006