Σχετικά με το έργο Σύμπραξη Προϊόντα Διάδοση Δύκτια Βάση δεδομένων Πρόσθετες συνδέσεις Επικοινωνία

Σύμπραξη

Name of the institution Tallinna likooli haridusuuringute instituut

Name in English Institute of Educational Research, Tallinn University

Contact details of institution TLU HI
Uus-Sadama 5, 10120 Tallinn
ESTONIA
+ 372 6 199 781
HI@tlu.ee
www.tlu.ee

General information
Tallinn Pedagogical University (TPU) έχει δράσει ως υποστηρικτής νέων εκπαιδευτικών ιδεών και ως κέντρο για την κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Εσθονία περισσότερο από 80 έτη. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας το πανεπιστήμιο έχει επεκταθεί γρήγορα. Σήμερα το TPU στέκεται ως κεντρικό ίδρυμα κατάρτισης και έρευνας στο Ταλίν. Το Ινστιτούτο για την Εκπαιδευτική Έρευνα του TPU καθιερώθηκε το 1998. Οι κύριοι ερευνητικοί τομείς του Ινστιτούτου είναι: πολιτική εκπαίδευσης, ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εκπαίδευση στον εργασιακό χώρο, εκπαίδευση των δασκάλων, ε-εκμάθηση. Το επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου εμπλέκεται επίσης στις δραστηριότητες εκπαίδευσης και διδασκαλίας δασκάλων και εκπαιδευτών σε διαφορετικά επίπεδα. Το ίδρυμα έχει στενές συνδέσεις συνεργασίας με το Εσθονικό Φόρουμ Εκπαίδευσης - μια από τις μεγαλύτερες ΜΚΟ που ενώνει διαφορετικές ομάδες ενδιαφέροντος στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων των εργοδοτών και των διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού..


Contact person Krista Loogma,
(372) 6345895
krista.loogma@tlu.ee
Επικοινωνία Στείλτε ερώτηση Χάρτι ιστοχώρου Αρχική σελίδα                          (C) ITeE PIB Radom 2006