Σχετικά με το έργο Σύμπραξη Προϊόντα Διάδοση Δύκτια Βάση δεδομένων Πρόσθετες συνδέσεις Επικοινωνία

Partnership

Name of the institution Fundacin General de la Universidad de Valladolid

Name in English Valladolid University General Foundation

Contact details of institution Plaza Santa Cruz 5, bajo
Spain
+34 983 184619
+34 983 423633
www.funge.uva.es

General information "ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ" ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (διασκέψεις, σεμινάρια, καταρτίσεις...) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: :
  • Υπηρεσίες βοήθειας και προσανατολισμού για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών προγραμμάτων
  • Διαχείριση των εργαλείων εισαγωγής στην αγορά εργασία για σπουδαστές και πτυχιούχοι, όπως η επαγγελματική κατάρτιση (και στην Ισπανία και στις ξένες χώρες), οι προσφορές απασχόλησης, οι τοποθετήσεις και οι επιχορηγήσεις σπουδαστών και πτυχιούχων.
  • Παρατηρητήριο των επαγγελματικών ευκαιριών και των αναγκών στην αγορά εργασίας.
  • Παρατηρητήριο της επαγγελματικής γνώσης και των ειδικοτήτων που προσφέρονται από τους πανεπιστημιακούς τίτλους μας.
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός και βοήθεια για την επαγγελματική προσαρμογή ικανότητας.
*Υλικό κατάρτισης σε διαφορετικά θέματα.


Contact person Gonzalo Velasco
Employment and Training service
Address, telephone and fax number (same as above)
gonzalo@funge.uva.es
Επικοινωνία Στείλτε ερώτηση Χάρτι ιστοχώρου Αρχική σελίδα                          (C) ITeE PIB Radom 2006