Σχετικά με το έργο Σύμπραξη Προϊόντα Διάδοση Δύκτια Βάση δεδομένων Πρόσθετες συνδέσεις Επικοινωνία

Σύμπραξη

Name of the institution GET German Education and Training GmbH

Name in English GET German Education and Training GmbH (GET)

Contact details of institution Von-Groote-Strasse 29,
50968 Kln Germany
0049-221-93743-280
0049-221-93743-5
juergen.maehler@icon-institute.de
www.icon-institute.de

General information
GET στοχεύει στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες στη μετάβαση σε όλα τα επίπεδα:
 • Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση
 • Μη-επίσημη εκπαίδευση
 • Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση
GET παρέχει υπηρεσίες σε πολιτικό και λειτουργικό επίπεδο Τεχνικής Βοήθειας σε δημόσιους και ιδιωτικούς πελάτες καλύπτοντας:
 • Κλαδικές μελέτες
 • Μελέτες σκοπιμότητας και σχεδιασμός προγράμματος
 • Αξιολογήσεις και εκτιμήσεις προγράμματος
 • Αναλύσεις απασχόλησης και αγοράς εργασίας
 • Συμβουλές σε πολιτική εκπαίδευσης και απασχόλησης
 • Αξιολογήσεις των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Συμβουλές ενίσχυσης θεσμών
 • Προγραμματισμός και εφαρμογή κατάρτισης, εκπαίδευσης και προγραμμάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απευθυνόμενα στην αγορά και προσαρμοσμένα σε ειδικές ανάγκες
 • Ανάπτυξη και προσαρμογή προγράμματος σπουδών
 • Προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών
 • Προγράμματα εκπαίδευση εκπαιδευτών
 • Επιμορφωτικά προγράμματα για ανώτερα στελέχη και διευθυντές
 • Υποστήριξη στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη δημιουργία δικτύων
 • Προγραμματισμός και οργάνωση διασκέψεων ειδικών, εργαστηρίων και των περιοδειών μελέτης

Contact person Michael.Stephany
Michael.Stephany@icon-institute.de
Juergen Maehler,
juergen.maehler@icon-institute.de
Επικοινωνία Στείλτε ερώτηση Χάρτι ιστοχώρου Αρχική σελίδα                          (C) ITeE PIB Radom 2006