Σχετικά με το έργο Σύμπραξη Προϊόντα Διάδοση Δύκτια Βάση δεδομένων Πρόσθετες συνδέσεις Επικοινωνία

Σύμπραξη

Name of the institution Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu Pastwowy Instytut Badawczy (Orodek Ksztacenia i Doskonalenia Kadr)

Name in English Institute for Sustainable Technologies National Research Institute (Staff Education and Development Centre)

Contact details of institution ul.Pulaskiego 6/10 , 26-600 Radom
Poland
0048 48 36 442 41
0048 48 36-447-65
instytut@itee.radom.pl

General information
Η αποστολή του Κέμτρου είναι να αναπτύσσει τις βάσεις αξίας για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής εκπαίδευσης προωθόντας έτσι την ιδέα της δια βίου μάθησης στο τοπικό και εθνικό επίπεδο με την εκτέλεση ενός πλήρους κύκλου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την ευρεία εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολωνικών παιδαγωγικών πειραμάτων και των διεθνών προγραμμάτων (Phare, Socrates, Leonardo da Vinci, Jean Monnet, COST), όπως και να διάδόσει ν επιστημονικές πληροφορίες, δημοσιεύοντας περιοδικά και επιστημονικές μονογραφικές σειρές, και τελικά να οργανώσει εθνικές και διεθνής επιστημονικές διασκέψεις.
Το κέντρο εκτελεί εργασίες για τις θεωρητικές και μεθοδολογικές βάσεις της οικοδόμησης του συνεχιζομένου επαγγελματικού εκπαιδευτικού συστήματος - κυρίως σχετικά με τους ενηλίκους. Επιπλέον, συμμετέχει στην ανάπτυξη προτύπου ενός κέντρου συνεχιζομένης εκπαίδευσης και νέων εκπαιδευτικών μέσων. Πραγματοποιεί αξιολόγηση και συγκριτική έρευνα, διεξάγει έρευνα βάση της θεωρίας και της μεθοδολογίας επαγγελματικής εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει: ανάλυση περιεχομένων εργασίας, συγκριτικές μελέτες των εκπαιδευτικών συστημάτων. Αναπτύσσει τις θεωρητικές βάσεις της εκπαίδευσης με θεματικές ενότητες, σχεδιάζει εκπαιδευτικά πρότυπα, επαγγελματικά προσόντα, συστήματα ποιότητας, προγράμματα σπουδών για την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την κατάρτιση καθώς επίσης και εύκαμπτες τεχνολογίες διδασκαλία-εκμάθησης. Βάσει μιας θεωρητικής ανάλυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το κέντρο εκτελεί εργασία σχετικά με τη βελτιστοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, υποστηρίζει τις επιστημονικός-συστηματικές καινοτομίες και τα παιδαγωγικά πειράματα, σχεδιάζει τις διδακτικές βάσεις και τα προγράμματα σπουδών με θεματικές ενότητες. Οι υπάλληλοί του έχουν διαμορφώσει πάνω από 200 προδιαγραφές προγραμμάτων σπουδών για τη βασική, δευτεροβάθμια, ανότερη και μεταπτυχιακή εκπαίδευση και για τις σειρές μαθημάτων. Σε συνόδους κατάρτισης, σεμινάρια και διασκέψεις έχουν εκπαιδευθεί περίπου 6500 διευθυντές, μηχανικούς, δασκάλους, εργαζομένους της εκπαίδευσης και της διοίκησης.
Το κέντρο προσφέρει επίσης μελέτες μετα-διπλωμάτων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών, της διαχείρισης εκπαίδευσης και πειραματικές σειρές μαθημάτων για τους δασκάλους επαγγελματικής εκπαίδευσης, τους τεχνικούς και τους μηχανικούς συντήρησης. Τέλος, είναι ο συντάκτης επιστημονικών – ερευνητικών περιοδικών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της συντήρησης μηχανών (βλ.: δημοσιεύσεις). Ο Εκδοτικός Οίκος του ιδρύματος δημοσιεύει περίπου εκατό μονογραφίες και οδηγούς κάθε έτος, έξι πολωνικά επιστημονικά περιοδικά και 2 μονογραφικές σειρές στην τυπογραφία του. Οι τίτλοι των επιστημονικών περιοδικών είναι οι ακόλουθοι:
  • Pedagogika Pracy (Παιδαγωγία της Εργασίας),
  • Edukacja Ustawiczna Dorosych (Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Ενηλίκων),
  • Rocznik Pedagogiczny (Παιδαγωγικός ετήσιος),
  • Studia Pedagogiczne (Παιδαγωγικές μελέτες),
  • Problemy Eksploatacji (Προβλήματα συντήρησης),
  • Zagadnienia Eksploatacji Maszyn (Προβλήματα Συντήρησης Μηχανών).

Contact person 1. krzysztof.symela@itee.radom.pl
2. Anna Sacio-Szymaska
tel. +48 48 364 42 41 ext.239
e-mail: anna.sacio@itee.radom.pl
skype: ania_itee
3. Ludmia opaciska Kupidura
tel. +48 48 364 42 41 ext.239
e-mail: ludmila.lopacinska@itee.radom.pl
skype: ludmila_lopacinska

Επικοινωνία Στείλτε ερώτηση Χάρτι ιστοχώρου Αρχική σελίδα                          (C) ITeE PIB Radom 2006