Σχετικά με το έργο Σύμπραξη Προϊόντα Διάδοση Δύκτια Βάση δεδομένων Πρόσθετες συνδέσεις Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Δύκτιο
Πολωνικό Δύκτιο Εκπαίδευσης με Υπομονάδες
Χώρος για άλλα εθνικά δύκτια
Φόρουμ

Δύκτια

ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Polish Network of Modular Education (PNME) είναι μια εθελοντική ένωση ιδρυμάτων, που προωθεί και αναπτύσσει τη προσέγγιση με θεματικές ενότητες στην επαγγελματική εκπαίδευση στην εθνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. PNME εγγυάται μια μεθοδολογική και συμβουλευτική υποστήριξη καθώς επίσης και πληροφορίες, και παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της εφαρμογής και της αξιολόγησης ποιότητας νέων προγραμμάτων και των οργανωτικών λύσεων στην εκπαίδευση με θεματικές ενότητες στο σχολείο και στο εξωσχολικό σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Το Συμβούλιο προγράμματος PNME

ΓΕΝΕΣΗ
Η ιδέα του διορισμού ενός πολωνικού δικτύου σε εθνικό επίπεδο των ιδρυμάτων που ειδικεύονται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση με θεματικές ενότητες συλλήφθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο „Employment Promotion and Employment Service Development” – component: „TOR #9 – Adult training”, πραγματοποιημένος μεταξύ 1993 και 1997 από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής και χρηματοδοτημένος με ένα δάνειο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η ιδέα υλοποιήθηκε το 2001, με πρωτοβουλία του Κέντρου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Διδακτικού Προσωπικού του Institute for Teratechnology in Radom, που υποστηρίχθηκαν από τα ακόλουθα έργα:

  • Committee for Scientific Research No 1 H01F 012 19 “Theoretical and methodical principles for choice and realisation of modularised occupational educational contents”
  • Leonardo da Vinci No PL/00/B/F/PP/140179 "European Bank for the Development of Modular Curricula and Educational Technologies"

Στην ομάδα, που άρχισε τον ορισμό του δικτύου, το οποίο έλαβε το όνομα "Πολωνικό Δίκτυο Εκπαίδευσης με Θεματικές Ενότητες" (PNME), συμμετείχαν ιδρύματα που για πολλά έτη ανέπτυσσαν τις επιστημονικές και συστηματικές αρχές του συστήματος εκπαίδευσης με θεματικές ενότητες και που απέδειξαν την εμπειρία τους στο σχέδιο και την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών με θεματικές ενότητες (σχετικά με το σχολείο και τις σειρές μαθημάτων).

Το Συμβούλιο Προγράμματος διορίστηκε μεταξύ των ιδρύοντας μελών. Στο Συμβούλιο δόθηκαν λειτουργίες προγραμματισμού, οργάνωσης και συντονισμού που οδηγούν σε μια επίσημη καθιέρωση του δικτύου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Χάρτη Συμφωνίας, ο οποίος διευκρίνισε τους κανόνες που κυβερνούν τη δραστηριότητα PNME.Επικοινωνία Στείλτε ερώτηση Χάρτι ιστοχώρου Αρχική σελίδα                          (C) ITeE PIB Radom 2006