Σχετικά με το έργο Σύμπραξη Προϊόντα Διάδοση Δύκτια Βάση δεδομένων Πρόσθετες συνδέσεις Επικοινωνία

EMCET - 1
EMCET - 2

ΠΡΟΙΟΝΤΑ


Η εισαγογή ειδικών προϊόντων του έργου EMCET στην ευρωπαϊκή αγορά επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι απαραίτητη για να επιφέρει τις αλλαγές με συνέπεια την επίτευξη των στόχων του έργου. Τα προϊόντα, που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του EMCET -1, άσκησαν θετική επίδραση στην αγορά των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Οι εταίροι του EMCET -2 σκοπεύουν να δημιουργήσουν την ίδια θετική αλλαγή στο εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ευρώπη.
Επικοινωνία Στείλτε ερώτηση Χάρτι ιστοχώρου Αρχική σελίδα                          (C) ITeE PIB Radom 2006