Σχετικά με το έργο Σύμπραξη Προϊόντα Διάδοση Δύκτια Βάση δεδομένων Πρόσθετες συνδέσεις Επικοινωνία

Παρουσιάσεις
Δημοσιεύσεις
Εργαστήρια
Σεμινάρια και συνέδρια
Άλλες μορφές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ


Radom 05.01.2006 – 07.01.2006
Η πρώτη συνάντηση του έργου EMCET-2 πραγματοποιήθηκε στις 05.01.2006 – 07.01.2006 στο Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute στο Radom, Πολωνία. Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών εργαστηρίων η διεθνής κοινοπραξία του έργου συζήτισε και συμφώνισε λεπτομερώς για τις εργασίες, τις προθεσμίες, τους τρόπους να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, τη διαχείριση του έργου, τη χρηματοδότηση, την υποβολή εκθέσεων, τις διαδικασίες διάδοσης και αξιολόγησης. Οι συνεργάτες είχαν μια ευκαιρία να συζητήσουν τις συμβάσεις των ιδρυμάτων τους με τον υποστηρικτή προγράμματος.
Agenda >> | Παρουσιάσεις >>

Nigel, Istvan and Gyorgyi discussing project issues during the break
Filippo few minutes before his presentation
Partners making a tour of the Institute’s facilities
Krista, Tanja, Urska and Marta (behind) listening to project presentations
Jurgen trying to figure out ICON-INSTITUTE’s tasks in the project
Krzysztof presenting EMCET work programme
Nigel, Istvan and Gyorgyi discussing project issues during the break
Filippo few minutes before his presentation

Partners making a tour of the Institute’s facilities

Krista, Tanja, Urska and Marta (behind) listening to project presentations
Jurgen trying to figure out ICON-INSTITUTE’s tasks in the project
Krzysztof presenting EMCET work programme


Λουμπλιάνα 19.06.2006 – 20.06.2006 Το National Institute for Vocational Education and Training in Slovenia (CPI) οργάνωσε το δεύτερο εργαστήριο του έργου EMCET-2. Το γεγονός πραγματοποιήθηκε στις 19.06.2006 - τις 20.06.2006 στη Λουμπλιάνα, Σλοβενία. Ο στόχος της συνεδρίασης ήταν να συνοψίσει την πρόοδο εργασίας, να ορίσει νέες προθεσμίες για την ομαλή πραγματοποίηση του έργου, να συζητίσει για το σχέδιο αξιοποίησης και αξιολόγησης του έργου συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του εξωτερικού εκτιμητή, και να περιγράψει τις απαιτήσεις ικανότητας για τους εκπαιδευτές για κατάρτιση με θεματικές ενότητες.
Agenda >> | Παρουσιάσεις >>

Elmo keeping an eye on the project
Svetlana (smiling), Denitza and Maria
Maria, Thomas, Rocio and Denitza focused on the meeting
Ludmila and Krzysztof listening with concentration
Nigel, Krzysztof, Nadeem and Ludmila during workshop break
Partners waiting for a meal after fruitful working day
Elmo keeping an eye on the project

Svetlana (smiling), Denitza and Maria

Maria, Thomas, Rocio and Denitza focused on the meeting
Ludmila and Krzysztof listening with concentration
Nigel, Krzysztof, Nadeem and Ludmila during workshop break

Partners waiting for a meal after fruitful working day


Budapest 09.11.2006 - 10.11.2006
Το National Institute for Adult Education in Hungary (NIAE) οργάνωσε το τρίτο εργαστήριο του έργου. Το γεγονός πραγματοποιήθηκε στις 09 –10 Νοεμβρίου 2006 στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία. Ο στόχος της συνεδρίασης ήταν να αναθεωρήσει και να αναλύσει τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί από τη σύμπραξη μέχρι τώρα, να συζητισει όλα τα θέματα οικονομικά και σχετικά με το περιεχόμενο όσον αφορά την επερχόμενη προθεσμία για την ενδιάμεση έκθεση, να συζητίσει για τα επαγγελματικά πρότυπα προσόντων για την κατάρτιση των ειδικών σε κάθε χώρα, να συζητίσει για ένα ερωτηματολόγιο που ερευνά τις δεξιότητες του εκπαιδευτή για κατάρτιση με θεματικές ενότητες, και να ορίσει τις νέες προθεσμίες για την ομαλή πραγματοποίηση του έργου.
Agenda >> | Παρουσιάσεις >>
EMCET-2 team while working
Nigel presenting the idea of ModENet
Filippo talking about modular education in Switzerland
Partners discovering Hungarian haute cuisine
Watching the external evaluator’s (Graham Attwell) video
Gonzalo in action!
EMCET-2 team while working
Nigel presenting the idea of ModENet
Filippo talking about modular education in Switzerland
Partners discovering Hungarian haute cuisine
Watching the external evaluator’s (Graham Attwell) video
Gonzalo in action!

Παρίσι 12.04.2007 - 13.04.2007
Ενότητα Πηγής και Πρωτοβουλίας για την Διεθνή Συνεργασία. Το Κέντρο για τα Διεθνή Εκπαιδευτικά προγράμματα στην Γαλλία οργάνωσε το τέταρτο πακέτο δραστηριοτήτων στα πλαίσια του έργου. Η συνάντηση έλαβε χώρα στις 12-13 Απριλίου στο Παρίσι, Γαλλία. Σκοπός της συνάντησης ήταν να επανεξετάσουμε και να αναλύσουμε τις εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα από όλους τους εταίρους, να συζητήσουμε τα οικονομικά και άλλα ζητήματα που αφορούν το έργο, αναφορικά με την διάμεση αναφορά, να συζητήσουμε για τα επαγγελματικά πρότυπα που αφορούν τις δεξιότητες που ισχύουν στους ειδικευμένους εκπαιδευτές σε κάθε χώρα, να δοκιμάσουμε την βάση δεδομένων του έργου EMCET και τέλος να θέσουμε καινούργιες προθεσμίες για την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του έργου.
Agenda >>

Maria Rudowski presents shortly her institution.
CamProf team is working on the ModENet documentation
Ludmiła and Slovenian partners are working on financial aspects of the project required for the interim report
Marta and Wojtek are talking about the functionality of EMCET database
Elmo and Slovenian team discussing on project issues
Graham Attwell is evaluating the workshop in Paris

Κολονία 24.09.2007 - 25.09.2007
Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Γερμανία (German Education and Training GmbH - GET) διοργάνωσε την τέταρτη διημερίδα στα πλαίσια του έργου EMCET II. Η διημερίδα έλαβε χώρα στις 24 – 25 Σεπτεμβρίου 2007 στην Κολονία, Γερμανία. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η ανασκόπηση και η ανάλυση των εργασιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της συνεργασίας, στα τρία προηγούμενα πακέτα δραστηριοτήτων στα οποία τέθηκαν τα θεμέλια των θεμάτων που αφορούν το ModENet , το προφίλ ικανοτήτων του εκπαιδευτή στις αυτοτελείς εκπαιδευτικές ενότητες και το περιεχόμενο των προϊόντων για την διάχυση του έργου. Κατά την διάρκεια της διημερίδας, οι εταίροι συζήτησαν για τις απαραίτητες προετοιμασίες εν όψει του τελικού συνεδρίου στα τέλη Νοεμβρίου.

Rocio and Cecilia concentrating on project issues
Istvan and Svetlana listening about project tasks
a little break during workshop
Elmo is asking something to Tanja and Julijana

Final agreements related to tasks undertaken in the project

Ludmiła is presenting the issues of the final report

Επικοινωνία Στείλτε ερώτηση Χάρτι ιστοχώρου Αρχική σελίδα                          (C) ITeE PIB Radom 2006