English   Polish   German   French   Hungarian   Italian   Slovenian   Spanish   Greek   Estonian
O projekcie Partnerstwo Produkty Upowszechnianie Sieci Baza danych Dodatkowe linki Kontakt

Instytucje
Modułowe programy nauczania
Słownik

Baza danych

Witamy w bazie danych EMCET
Baza danych EMCET (ModDB) jest narzędziem promującym oraz wspierającym rozwój w Europie (i poza jej granicami) oferty kształcenia i szkolenia w oparciu o podejście modułowe. Struktura i aktualne zasoby bazy powstały z wykorzystaniem rezultatów projektu Leonardo da Vinci (PL/00/B/F/PP 140179) "EMCET de Bank" oraz doświadczeń instytucji partnerskich z jedenastu krajów europejskich (Polska, Wielka Brytania, Włochy, Grecja, Węgry, Estonia, Niemcy, Słowenia, Hiszpania, Francja, Szwajcaria) uczestniczących w realizacji projektu EMCET2. Każdy z krajów partnerskich posiada w bazie danych własny interfejs językowy, który zapewnia dostarczanie różnym grupom użytkowników informacji, zgodnie z przyjętą strukturą bazy (patrz Rys. 1)>>. Zawiera ona siedem bloków tematycznych, z których trzy (Instytucje, Modułowe programy nauczania, Słownik terminów i pojęć) mają status informacji ogólnodostępnych dla wszystkich użytkowników sieci Internet (nie wymagane jest logowanie). Kolejne cztery bloki tematyczne (Produkty, Standardy, Publikacje, Eksperci) zawierają informacje przeznaczone dla uprawnionych użytkowników bazy danych, którzy posiadają dostęp do zasobów po uzyskaniu od administratora login oraz password. Baza danych, zawiera informacje o sprawdzonych i rekomendowanych przez instytucje partnerskie szkoleniach modułowych z różnych dziedzin zawodowych (informatyka, edukacja, mechatronika, biologia, zarządzanie, administracja i inne). Jest to zarazem zbiór dobrych praktyk, które ze względu na swój wymiar europejski (uniwersalne treści interesujące dla środowisk kształcenia i szkolenia zawodowego w różnych krajach) mogą być wykorzystane m.in. przez instytucje świadczące usługi edukacyjne, projektantów programów i materiałów szkoleniowych, metodyków, nauczycieli i trenerów, jak również osoby poszukujące szkoleń o uznanej jakości na rynku europejskim. Z tej perspektywy baza danych jest narzędziem promocji kursów modułowych, jak również oferujących je instytucji, które dążą do wyjścia poza lokalny i krajowy rynek szkoleń.
Uwaga
Obecnie dostęp do wszystkich bloków bazy danych nie wymaga rejestracji - dostęp czasowy>>.
Aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów bazy prosimy wybrać polecenie Logowanie

Kontakt Wyślij zapytanie Mapa serwisu Strona główna                                     (C) ITeE PIB Radom 2006