Informacije o projektu Partnerstvo Rezultati Diseminacija Mreže Baze podatkov Dodatne povezave Kontakt

Predstavitve
Publikacije
Delavnice
Seminarji in konference
Druge oblike

Diseminacija

Cilj EMCET-2 širitvene strategije ni samo v preprosti predstavitvi dosežkov projekta in drugih virov, temveč pomembneje, v koristni uporabi izsledkov raziskave s strani končnih uporabnikov. Realiziran bo v skladu z načrtom vseh sodelujočih partnerskih institucij. Cilji širitvene strategije so:
  1. vključiti v vse faze projekta ciljne skupine in zainteresirane strani na lokalni, nacionalni in evropski ravni ,
  2. priti do dosežkov, ki bi resnično zadostili potrebam in interesom ciljnih skupin,
  3. promovirati EMCET-2 projekt in njegove izide preko spletne strani, kot tudi z informativnim gradivom (letaki, posterji, bilteni),
  4. 4. razširiti znanje pridobljeno s projektom in njegove dosežke širši skupini uporabnikov in zaintersiranim organizacijam.
Kontakt Pošlji vprašanje Zemljevid strani Domov            (C) ITeE PIB Radom 2006