Projekt je bil zasnovan z namenom, da bi se na‘la učinkovita re‘itev za nenehno izbolj‘evanje profesionalnih
kvalifikacij učiteljev in učiteljev praktičnih spretnosti, pri aplikaciji in promociji modularnega pristopa
v VET. Ponuja vam svetovalne storitve in pomoč pri iskanju dobrih modularnih učnih načrtov. Prav
tako ponuja informacije o možnostih poklicnega izobraževanja in usposabljanja na Poljskem in v drugih
evropskih državah.

EMCET - 2 (No. PL/2005/B/P/PP/174021) je financiran s strani Evropske komisije v okviru programa
Leonardo da Vinci, vodi pa ga Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute
v Radomu v sodelovanju z 10 institucijami iz 10 evropskih držav.


project presentation
Kontakt Po‘lji vpra‘anje Zemljevid strani Domov Zadnji vnos: 15.10.2008 (C) ITeE PIB Radom 2006